The Wang Laboratory

at The State Key Laboratory of Elemento-Organic Chemistry, Nankai University

Ph.D Students

 • Jun-Jie Tian

  Email:emailtianjj@163.com

 • Xinyue Zhou

  Email: 1419334208@qq.com

 • Zhong Liu

  Email: 1049505372@qq.com

 • Zhao-ying YANG

  Email: 954912596@qq.com

 • Rui-Ting Guo

  Email:guo902@126.com

 • Zi-Yu Zhang

  E-mail: ziyuzhangmail.nankai.edu.cn

 • Xin-Shen Liang

  Email:liangxinshen36@163.com

 • Ya-Lin Zhang

  Email:zhangyalinhappy123@163.com

M.S. Students

 • Heng Luo

  Email; 2020894398@qq.com

 • Qifei Liu

  Email:Qifei-Liu@Outlook.com

 • Jiahao He

  Email 573001329@qq.com

 • Ming Zhang

  Email:13622065133@163.com

 • Ning Liu

  Email:1337199177@qq.com

 • Rui-dong Li

  Email:2528226985@qq.com

Alumni

 • Zhi-Yun Liu

  E-mail:liuzhiyun_1989@163.com

 • Xiang Li

  Email:2273166932@qq.com

 • Yu-Quan Zhao

  Email:424534622@qq.com

 • Xian-Shuang Tu

  E-mail: txs_forever217@163.com

 • Ning-Ning Zeng

  Email:1530403467@qq.com